O nas

USK zostało założone w 2020 roku i jest uważana za udaną Polską szkołę zarówno przez egzaminatorów, jak i przez ogół profesjonalistów.

Nauczanie na naszych kursach wywodzi się z DOŚWIADCZENIA, WIEDZY i PASJI, a my wykorzystujemy je, aby stworzyć kilku najbardziej utalentowanych profesjonalistów obecnie praktykujących.

 

Nasza filozofia

Wierzymy, że kursy uzupełniające mają do odegrania ważną rolę w dobrostanie jednostek. Są użytecznym narzędziem, które może dobrze współpracować z medycyną konwencjonalną. Kursy terapeutyczne z masaży kładą nacisk na rozwój holistycznej perspektywy, a korzyści z leczenia dotyczą nie tylko „fizyczności”, ale także „umysłu” i „ducha”.

 

0
Uczniów
0
wydanych certyfikatów

Dlaczego USK?

Zyskaliśmy reputację, która sprowadza się do doskonałości, a wiele najlepszych klubów i firm, zatrudniło naszych studentów, a także poleca nasze kursy do rozwoju osobistego.

Mamy doskonałe osiągnięcia w zakresie prawie 100% zdawalności na WSZYSTKICH naszych kursach i we WSZYSTKICH organizacjach od 2020 roku i przeszkoliliśmy tysiące studentów!

Byliśmy innowatorami kursów „szybkich” i „Intensywnych” i uczymy ich od 2020 roku.

Szkoła przeprowadziła w przeszłości bardzo wiele kursów dyplomowych, warsztatów i wykładów. Dołączając do nas, mamy nadzieję, że staniesz się częścią tego sukcesu.

Mamy w pełni regulowane łóżka do masażu dla studentów - niezbędne podczas treningu.

Większość naszych wykładów zawiera prezentacje audiowizualne, dzięki czemu wykłady i demonstracje są przejrzyste i wizualne.

Wszystkim studentom dajemy pełne notatki z wykładów ze wszystkich naszych przedmiotów, w tym kursów dyplomowych i warsztatów.

Przeszkoliliśmy wielu wykładowców z innych instytucji i cieszymy się doskonałą opinią .Nasze kursy obejmują NLP i techniki przyspieszonego uczenia się, aby nie tylko ułatwić Ci naukę podczas kursu, ale także zapewnić narzędzia zmieniające życie, które zapewnią Ci sukces w przyszłości!

Mamy specjalnie wybudowane pomieszczenia do szkoleń masażu z profesjonalnie wyposażonymi salami w licznych centrach w całej Polsce

Masz pytania? Skontaktuj sie z nami już teraz i poznaj szczegółową ofertę

Hanna Stypuła

[PL] Szanowni Państwo, Profesjonalnie zajmuję się organizowaniem i koordynowaniem szkoleń zawodowych. W ramach moich szkoleń uczestnicy kursów otrzymują: -Indywidualne podejście do nauczania. - Indywidualny i grupowy kurs zawodowy- główny z uzyskaniem Certyfikatu rozpoznawanego na całym świecie. - Pracę lub staż. Oferowane kursy stacjonarne: 1. Język angielski poziom A1, A2 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 2. Kosmetologia i masaż I i II stopnia. 3. Kurs uważności mindfulness 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 4. Lokalna turystyka/ rekreacja/ animator zabaw 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 5. Mała gastronomia i restauracja 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 6. Obsługa programów komputerowych 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 7. Opiekun medyczny 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 8. Opiekun osób starszych i dzieci 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 9. Pracownik gospodarczy i biurowy 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 10. Przedstawiciel handlowy z obsługą biura 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 11. Sekretarka z elementami kadr i płac 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS 12. Sprzedawca z elementami magazynu i logistyki- 80 godzin szkolenia. Zakończony egzaminem i możliwość współfinansowania z EFS.
Dodatkowo oferuję dla osób bezrobotnych lub zagrożonych utraceniem zatrudnienia: - Pomoc pośrednika pracy. Kursy mogą być przeprowadzone w języku polskim i języku angielskim w dowolnej lokalizacji i czasie. Zapraszam do współpracy. Jestem polecana przez moich kursantów.
[EN] Ladies and Gentlemen, I professionally organize and coordinate professional training. As part of my training, course participants receive: -Individual approach to teaching. - Individual and group vocational course - the main course with obtaining a certificate recognized all over the world. - A job or an internship. Off-site courses offered: 1. English level A1, A2 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 2. Cosmetology and massage of the 1st and 2nd degree. 3. Mindfulness course 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 4. Local tourism / recreation / play animator 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 5. Small gastronomy and restaurant 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 6. Using computer programs 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 7. Medical tutor 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 8. Caregiver for the elderly and children 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 9. Farm and office worker 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 10. Sales representative with office service 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 11. Secretary with HR and payroll elements 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU 12. Seller with elements of warehouse and logistics - 80 hours of training. Completed with an exam and the possibility of co-financing from the EU. Additionally, I offer for the unemployed or people at risk of losing employment: - Employment agent assistance. Courses can be conducted in Polish and English in any location and time. I invite you to cooperation. I am recommended by my students.

[ESP] Señoras y señores, organizo y coordino profesionalmente la formación profesional. Como parte de mi formación, los participantes del curso reciben: -Enfoque individual a la enseñanza. - Curso vocacional individual y grupal - el curso principal con la obtención de un certificado reconocido en todo el mundo. - Un trabajo o una pasantía. Cursos fuera del sitio ofrecidos: 1. Nivel de inglés A1, A2 80 horas de formación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 2. Cosmetología y masaje de 1° y 2° grado. 3. Curso de Mindfulness 80 horas de formación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 4. Turismo local / recreación / animación lúdica 80 horas de formación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 5. Pequeña gastronomía y restaurante 80 horas de formación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 6. Uso de programas informáticos 80 horas de formación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 7. Médico tutor 80 horas de formación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 8. Cuidador de ancianos y niños 80 horas de formación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 9. Trabajador agrícola y de oficina 80 horas de capacitación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 10. Representante de ventas con servicio de oficina 80 horas de capacitación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 11. Secretaria con elementos de RRHH y nómina 80 horas de formación. Completado con examen y posibilidad de cofinanciación de la UE 12. Vendedor con elementos de almacén y logística - 80 horas de capacitación. Se completa con un examen y la posibilidad de cofinanciación de la UE. Adicionalmente, ofrezco para desempleados o personas en riesgo de perder el empleo: - Asistencia de agente de colocación. Los cursos se pueden realizar en polaco e inglés en cualquier lugar y horario. Los invito a la cooperación. Soy recomendado por mis alumnos.

[NORSK] Mine damer og herrer, jeg organiserer og koordinerer profesjonelt opplæring. Som en del av min opplæring får kursdeltakerne: -Individuell tilnærming til undervisning. - Individuelt og gruppefag - hovedkurset med sertifikat anerkjent over hele verden. – En jobb eller en praksisplass. Off-site kurs som tilbys: 1. Engelsk nivå A1, A2 80 timers opplæring. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 2. Kosmetikk og massasje av 1. og 2. grad. 3. Mindfulnesskurs 80 timer trening. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 4. Lokal turisme / rekreasjon / lek animatør 80 timer trening. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 5. Liten gastronomi og restaurant 80 timers opplæring. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 6. Bruk av dataprogrammer 80 timers opplæring. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 7. Medisinsk veileder 80 timers opplæring. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 8. Omsorgsperson for eldre og barn 80 timer trening. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 9. Gårds- og kontorarbeider 80 timer opplæring. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 10. Selger med kontorservice 80 timer opplæring. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 11. Sekretær med HR- og lønnselementer 80 timer opplæring. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU 12. Selger med innslag av lager og logistikk - 80 timer opplæring. Gjennomført med eksamen og mulighet for medfinansiering fra EU. I tillegg tilbyr jeg for arbeidsledige eller personer som står i fare for å miste jobben: - Arbeidsformidlerhjelp. Kurs kan gjennomføres på polsk og engelsk hvor som helst og hvor som helst. Jeg inviterer deg til samarbeid. Jeg blir anbefalt av elevene mine.